Polska potęgą w produkcji lodów. Przegoniliśmy już Wielką Brytanię, doganiamy Hiszpanię

0 0 0